Homeopatie

Homeopatie je systém léčby, který stimuluje přirozené schopnosti organismu léčit sám sebe. Homeopatie je také nazývána léčbou celostní. Nemoc a její příznaky jsou projevem disharmonie celého člověka a je proto třeba léčit pacienta jako celek, brát v úvahu příznaky nemoci v rovině fyzické, emocionální i mentální.
Základní zákon homeopatie je zákon podobnosti. Vychází z poznání, že látka, která je schopna určitý příznak nebo nemoc vyvolat, je také schopna ji léčit. Tento způsob léčby popisuje již řecký lékař Hippokrates žijící před více než 2000 lety. Za oficiálního zakladatele homeopatie je  považován německý lékař  Samuel Hahnemann (1755-1843), který se této metodě léčby věnoval většinu svého života.
Homeopatie je velmi šetrná léčba vhodná i pro těhotné ženy a velmi malé děti. Velmi dobře účinkuje i u zvířat. Protože homeopatie léčí člověka (nebo zvíře) jako celek, může být použita u celé řady nemocí. Může být velmi efektivní u alergie, ekzémů, chronického únavového syndromu, nespavosti, opakovaných infekcí, různých trávicích obtížích, gynekologických obtíží (jako bolestivá menstruace, opakované záněty, problémy v přechodu, atd.), migrén, opakovaných zánětů uší u dětí a mnoho dalších potíží.
Homeopatie má jako každá terapie své omezení. Protože pracuje s energetickým potenciálem člověka, stimuluje jeho přirozenou obranyschopnost, její úspěšnost závisí na závažnosti onemocnění a celkovém energii (nebo-li vyčerpání) pacienta. Homeopatie má pouze omezené možnosti pokud již došlo k vážným poškozením orgánů. I u těžkých onemocnění však může homeopatie pacientům ulevit. Může přispívat ke snížení únavy, ulevit od bolesti nebo snižovat nežádoucí účinky klasických léků.

cs_CZ