Biorezonance a EAV

Historie biorezonance začala v  70. Letech minulého století v  Německu. Pan Brügemann založil firmu Brügemann GmbH, později Regumed GmbH. Po spolupráci s  Dr. Morellem, duševním otcem této nové metody, vznikl přístroj Bicom. Metoda dostala název biorezonanční terapie, patří stejně jako homeopatie, akupunktura , EAV apod. mezi „alternativní medicínu“.

Podle poznatků kvantové fyziky je vše vlastně energie a vibrace. Každá buňka, orgán i celé organismy mají své vibrace, vytvářejí tzv. frekvenční vzorky, jejich negativní ovlivnění může vést k  poruchám rovnováhy v  organismu a nakonec ke vzniku nemoci.

Biorezonanční metoda vychází z  toho, že toxické substance a původci nemocí mohou vedle chemického vlivu působit rušivě i svými frekvenčními vzorky (vibracemi). Skupina kolem profesora P.A. Anninose z Demokritovy University of Thrace v  Alexandrupoli v  Řecku prokázala v  řadě fundovaných výzkumných prací souvislost mezi patologickými procesy a změnami ve vibračních vzorcích.

Pro organismus je velmi důležitá komunikace mezi buňkami a systémy, která může být rušivými frekvenčními vzorky patogenů a toxinů ztížena.   Biorezonanční přístroj Bicom umí modulovat negativní frekvence různých toxinů i jiných zatěžujících vlivů, a tak upravuje vnitřní prostředí. Tím pomáhá tělu nastartovat své vlastní samoregulačních mechanismy (probudit vlastního vnitřního lékaře) a obnovit harmonii.

Vědecký výzkum v  této oblasti probíhá. Vliv biorezonance na harmonizaci organismu je potvrzen praktickými zkušenostmi, které byly nashromážděny za období více než 25 let na statisících pacientech.

Vzhledem k  tomu, že se jedná o autoregulační metodu, může dojít k  přechodnému zhoršení symptomů, které je ale pouze krátkodobé. V  terapii není vhodné přestávat, jedná se o zpětný regenerační proces, kdy se mohou objevit příznaky dřívějšího onemocnění.

Biorezonance má své limitace a to zvláště u chorob s  nevratným poškozením tkáně, velkým vyčerpáním, u některých psychiatrických diagnóz. Není vhodná u krvácivých stavů a některých akutních stavů jako např. u akutních bolestí břicha, úrazů apod. Kontraindikací je těhotenství v  prvním trimestru a implantace kardiostimulátoru.
Biorezonanci lze velmi dobře použít i u zvířat. Přístroj Bicom obsahuje velkou sekci veterinárních programů.
Podrobnější informace k  této metodě naleznete na https://www.bicom-optima.cz/

EAV

Elektroakupunktura dle Dr. Volla je moderní diagnostická a terapeutická metoda, kterou  vyvinul v minulém století německý lékař Dr. Voll. Při tomto vyšetření se měří zaoblenou sondou elektrický potenciál na povrchu těla v akupunkturních bodech na rukou a nohou. Vyšetření přináší informaci o energetickém stavu orgánů a je absolutně nebolestivé (nedochází k vpichům jako u klasické akupunktury).
Ve své praxi provádím měření vždy na závěr homeopatické anamnézy. Dle výsledků měření a analýzy někdy doporučuji posílením určitého orgánu. Používám bylinné čaje, bylinné tinktury, různé potravinové doplňky apod.

cs_CZ