Bioresonance

Historie biorezonance začala v  70. Letech minulého století v  Německu. Pan Brügemann založil firmu Brügemann GmbH, později Regumed GmbH. Po spolupráci s  Dr. Morellem, duševním otcem této nové metody, vznikl přístroj Bicom. Metoda dostala název biorezonanční terapie, patří stejně jako homeopatie, akupunktura , EAV apod. mezi „alternativní medicínu“.

Podle poznatků kvantové fyziky je vše vlastně energie a vibrace. Každá buňka, orgán i celé organismy mají své vibrace, vytvářejí tzv. frekvenční vzorky, jejich negativní ovlivnění může vést k  poruchám rovnováhy v  organismu a nakonec ke vzniku nemoci.

Biorezonanční metoda vychází z  toho, že toxické substance a původci nemocí mohou vedle chemického vlivu působit rušivě i svými frekvenčními vzorky (vibracemi). Skupina kolem profesora P.A. Anninose z Demokritovy University of Thrace v  Alexandrupoli v  Řecku prokázala v  řadě fundovaných výzkumných prací souvislost mezi patologickými procesy a změnami ve vibračních vzorcích.

Pro organismus je velmi důležitá komunikace mezi buňkami a systémy, která může být rušivými frekvenčními vzorky patogenů a toxinů ztížena.   Biorezonanční přístroj Bicom umí modulovat negativní frekvence různých toxinů i jiných zatěžujících vlivů, a tak upravuje vnitřní prostředí. Tím pomáhá tělu nastartovat své vlastní samoregulačních mechanismy (probudit vlastního vnitřního lékaře) a obnovit harmonii.

Vědecký výzkum v  této oblasti probíhá. Vliv biorezonance na harmonizaci organismu je potvrzen praktickými zkušenostmi, které byly nashromážděny za období více než 25 let na statisících pacientech.

Vzhledem k  tomu, že se jedná o autoregulační metodu, může dojít k  přechodnému zhoršení symptomů, které je ale pouze krátkodobé. V  terapii není vhodné přestávat, jedná se o zpětný regenerační proces, kdy se mohou objevit příznaky dřívějšího onemocnění.

Bioresonance therapy is one of a number of procedures including homeopathy or acupuncture within the area of empirical healing and is still considered to be outside the mainstream. The bioresonance method is a gentle form of therapy with no drugs or medication. Bicom bioresonance operates at the biophysical level and uses information from the body’s electromagnetic field and from substances to test stresses and for the purposes of administering therapy. Please read more in http://www.regumed.com

EAV

Elektroakupunktura dle Dr. Volla je moderní diagnostická a terapeutická metoda, kterou  vyvinul v minulém století německý lékař Dr. Voll. Při tomto vyšetření se měří zaoblenou sondou elektrický potenciál na povrchu těla v akupunkturních bodech na rukou a nohou. Vyšetření přináší informaci o energetickém stavu orgánů a je absolutně nebolestivé (nedochází k vpichům jako u klasické akupunktury).
Ve své praxi provádím měření vždy na závěr homeopatické anamnézy. Dle výsledků měření a analýzy někdy doporučuji posílením určitého orgánu. Používám bylinné čaje, bylinné tinktury, různé potravinové doplňky apod.

en_US